Usługi

 

 

Doradztwo podatkowe

- Sporządzanie i dobrowolna kontrola sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o

   rachunkowości

- Zeznania podatkowe dla spółek, firm jednoosobowych oraz osób fizycznych

- Reprezentacja przed organami administracji skarbowej i podatkowej oraz przed odpowiednimi  

  sądami

- Reprezentacja / doradztwo podczas kontroli skarbowej

- Sporządzanie opinii w zakresie doradztwa podatkowego

- Miedzynarodowe prawo podatkowe, w szczególności polskie prawo podatkowe

- Planowanie i realizacja projektów oszczędzających podatki

 

Księgowość

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz ewidencji VAT

- Obsługa płac i rozliczeń ZUS

- Ewidencja środków trwałych

- Ewidencja kosztów

- Sporządzanie analiz ekonomicznych

 

Doradztwo ekonomiczne i finansowe

- Doradztwo przy zakładaniu przedsiębiorstw

- Doradztwo dotyczące inwestycji i finansowania

- Doradztwo dotyczące subwencji

  

Pozostałe usługi

- Niezależne doradztwo w zakresie lokalizacji majątku

- Kompleksowa obsługa zagranicznych przedsiębiorstw przy inwestycjach w Polsce lub w Niemczech

- Polsko-Niemieckie tłumaczenia